XI – 13: Bliskie związki – procesy nieświadome, automatyczne i utajone, Magdalena Śmieja – Wielkie Pytania

XI – 13: Bliskie związki – procesy nieświadome, automatyczne i utajone, Magdalena Śmieja

18:00

De Revolutionibus, Bracka 14, Kraków

W jakim stopniu o wyborze partnera decydują preferencje i przemyślane kryteria? Czy na zadowolenie ze związku wpływa nasza opinia o partnerze czy nieświadoma postawa wobec niego? Jak automatyczne procesy poznawcze chronią przed pokusą ze strony alternatywnych partnerów?

Kiedy badacze bliskich związków mierzą takie konstrukty jak zadowolenie partnerów, zaangażowanie, preferencje czy przywiązanie, najczęściej pytają wprost o to, co ludzie myślą i czują. Coraz częściej okazuje się jednak, że istotną rolę w intymnych relacjach odgrywają procesy poznawcze działające poza naszą świadomością.

W jakim stopniu decyzje dotyczące wyboru bliskiej osoby opierają się na przemyślanych kryteriach? Czy na jakość związku wpływa to, jak oceniamy partnera, czy raczej nieświadoma postawa wobec niego? Jakie automatyczne mechanizmy chronią przed pokusą ze strony alternatywnych partnerów? Czy poczucie niższości wobec osoby z którą jesteśmy związani może skłonić do nieświadomych prób uzależnienia jej od siebie? Jakie nieprzewidziane reakcje wywołuje poczucie bycia idealizowanym lub dewaluowanym przez bliską osobę?

Odpowiedzi na te pytania padną w De Revolutionibus w czwartek 24 stycznia o godzinie 18.00.

Zapraszamy na wykład o tym, co w bliskich związkach jest utajone i nieświadome

Dr Magdalena Śmieja jest psychologiem, pracuje w Zakładzie Psychologii Społecznej w Instytucie Psychologii UJ. Zajmuje się badaniami inteligencji emocjonalnej oraz psychologią bliskich związków.

“Nauka na żywo” – zadanie finansowane w ramach umowy 808/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Skip to content