X – 26: Genomika: szaleństwo czy metoda w nowoczesnej medycynie? Iwona Wybrańska – Wielkie Pytania

X – 26: Genomika: szaleństwo czy metoda w nowoczesnej medycynie? Iwona Wybrańska

18:00

De Revolutionibus, Bracka 14, Kraków

Słuchacze będą mogli zaznajomić się z granicami genetyki oraz współczesną wiedzą na temat zjawisk epigenetycznych, związanych z ekspresją genów, a także wykorzystaniem ustaleń genomiki w medycynie.

Zapraszamy na kolejny wykład z cyklu “Granice Nauki: przełomy w nauce” – tym razem prof. Iwona Wybrańska opowie o genomice – dziedzinie nauki, która zajmuje się badaniem struktury i zależności pomiędzy składnikami genomów. Słuchacze będą mogli zaznajomić się z granicami genetyki oraz współczesną wiedzą na temat zjawisk epigenetycznych, związanych z ekspresją genów, a także wykorzystaniem ustaleń genomiki w medycynie.

Dr hab. n. med. Iwona Wybrańska, prof. UJ, jest biologiem molekularnym, specjalizuje się w laboratoryjnej genetyce medycznej i diagnostyce klinicznej, od 30 lat prowadzi badania w dziedzinie biochemii i genetyki. Obecnie kieruje zakładem Diagnostyki Genetycznej i Nutrigenomiki w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ.

Skip to content