X – 19: Historia emocji: Od Hipokratesa do Darwina (i jeszcze dalej), Mateusz Hohol – Wielkie Pytania

X – 19: Historia emocji: Od Hipokratesa do Darwina (i jeszcze dalej), Mateusz Hohol

18:00

De Revolutionibus, Bracka 14, Kraków

W niniejszym wykładzie będziemy się przyglądać jak na emocje spoglądali starożytni: Hipokrates, Galen i Arystoteles, czym były one w średniowieczu, jak widzieli je nowożytni filozofowie Kartezjusz i Spinoza, a także co o emocjach sądził Karol Darwin.

Emocje czasem traktowane są tylko jako zbędny dodatek do procesów poznawczych, albo coś „mącącego” umysł. O tym jak duży wpływ mają one na nasze zachowanie wiedzieli już myśliciele starożytni. Trzeba było jednak wieków by potraktowane zostały one jako część ewolucyjnego dziedzictwa człowieka, które umożliwia mu przetrwanie i radzenie sobie w świecie, także społecznym. W niniejszym wykładzie będziemy się przyglądać jak na emocje spoglądali starożytni: Hipokrates, Galen i Arystoteles, czym były one w średniowieczu, jak widzieli je nowożytni filozofowie Kartezjusz i Spinoza, a także co o emocjach sądził Karol Darwin. Przyjrzymy się wreszcie losom teorii Darwina na gruncie współczesnej psychologii emocji pytając czy rzeczywiście wszyscy ludzie wyposażeni są w zestaw niezależnych od kultury emocji uniwersalnych.

dr Mateusz Hohol jest kognitywistą, adiunktem w IFiS PAN i członkiem Centrum Kopernika. Autor wielu publikacji naukowych, popularyzator nauki. Na https://www.copernicuscollege.pl prowadzi otwarty kurs „Ewolucja w kulturze”.

Skip to content