IX – 24: Emocjonalny kryzys demoliberalizmu, Mateusz Tondera – Wielkie Pytania

IX – 24: Emocjonalny kryzys demoliberalizmu, Mateusz Tondera

16:00

De Revolutionibus, ul. Bracka 12, Kraków

Zapraszamy do obejrzenia wykładu z cyklu "Granice Nauki: zacieranie granic", w którym Mateusz Tondera (WPiA UJ) zastanawia się, czy odwołanie do pojęć rozumu i emocji pozwala prawidłowo opisywać współczesne procesy społeczno-polityczne, zwłaszcza kryzys demoliberalizmu.

Zapraszamy do obejrzenia wykładu z cyklu “Granice Nauki: zacieranie granic”, w którym Mateusz Tondera (WPiA UJ) zastanawia się, czy odwołanie do pojęć rozumu i emocji pozwala prawidłowo opisywać współczesne procesy społeczno-polityczne, zwłaszcza kryzys demoliberalizmu.

Podział na “emocjonalny populizm” i “racjonalną politykę głównego nurtu” zaciemnia obraz zachodzących obecnie na świecie i w Europie procesów. Jak zatem znaleźć język do opisu zjawisk jakie codziennie obserwujemy? Czy gwałtowny kryzys demokracji liberalnej ma swoje źródła w niezdolności tego system do zaspokojenia emocjonalnych potrzeb obywateli? Między innymi te zagadnienia w swoim wystąpieniu poruszy Mateusz Tondera.

Mateusz Tondera (ur. 1986) jest prawnikiem, muzykiem i projektantem gier planszowych. Pracuje nad doktoratem z zakresu filozofii prawa. Współtworzy krakowski kolektyw muzyczny Stajnia Sobieski.

Wykłady z cyklu “Granice Nauki: zacieranie granic” poświęcone są pięciu parom pojęć, pomiędzy którymi – z różnych perspektyw – współcześnie zacierają się granice. Mówimy o następujących parach pojęć: człowiek – zwierzę, porządek – chaos, umysł – ciało, życie – materia nieożywiona, rozum – emocje. Wykładom towarzyszą dodatki do Tygodnika Powszechnego, w całości dostępne na naszej stronie internetowej: https://www.granicenauki.pl/wielkie-p….

„Wielkie Pytania – przygotowanie i publikacja cyklu dodatków popularnonaukowych do »Tygodnika Powszechnego« oraz organizacja cyklu popularnonaukowych wykładów otwartych” – zadanie realizowane przez Fundację Centrum Kopernika, finansowane w ramach umowy 625/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Skip to content