IX – 9: Chaos w głowie. Co choroby psychiczne mówią o ciele i umyśle? Bartosz Janik – Wielkie Pytania

IX – 9: Chaos w głowie. Co choroby psychiczne mówią o ciele i umyśle? Bartosz Janik

18:00

De Revolutionibus, ul. Bracka 12, Kraków

Czy choroby psychiczne to problem umysłu, czy ciała? Na to pytanie w swoim wykładzie spróbuje odpowiedzieć Bartosz Janik (Uniwersytet Jagielloński, Centrum Kopernika).

Czy choroby psychiczne to problem umysłu, czy ciała? Na to pytanie w swoim wykładzie spróbuje odpowiedzieć Bartosz Janik (Uniwersytet Jagielloński, Centrum Kopernika).

Fascynujące filozofów relacje umysłu i ciała (określane jako problem psychofizyczny) stają się jeszcze bardziej fascynujące – oraz tajemnicze – gdy rozważamy je w kontekście chorób psychicznych. Czy są to choroby umysłu, czy ciała? Czy umysł może chorować w taki sam sposób, w jaki choruje ciało? I czy możemy w ogóle podać kryteria zdrowego umysłu? Jak wielkie wyzwanie choroby psychiczne stanowią dla systemu prawnego?

Bartosz Janik jest filozofem i prawnikiem, doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji oraz Wydziale Filozoficznym UJ oraz członkiem zespołu kognitywistyki Centrum Kopernika, zajmuje się m.in. filozoficznymi aspektami chorób psychicznych.

„Wielkie Pytania – przygotowanie i publikacja cyklu dodatków popularnonaukowych do »Tygodnika Powszechnego« oraz organizacja cyklu popularnonaukowych wykładów otwartych” – zadanie realizowane przez Fundację Centrum Kopernika, finansowane w ramach umowy 625/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Skip to content