X – 35: Mechanika kwantowa – przełom dla chemii, Piotr Petelenz – Wielkie Pytania

X – 35: Mechanika kwantowa – przełom dla chemii, Piotr Petelenz

19:00

De Revolutionibus, Bracka 14, Kraków

Podstawowe postulaty nowej, kwantowej mechaniki, jakkolwiek pod pewnymi względami sprzeczne z potocznym doświadczeniem, okazały się wyjaśniać nieoczekiwane aspekty fizyki atomu i prowadzić do ilościowej zgodności z doświadczeniem predykcji o zakresie pojęciowym tradycyjnie przypisywanym naukom chemicznym.

Chemia końca wieku XIX bazowała na szeroko już wówczas przyjętym pojęciu atomu jako niepodzielnego indywiduum. Wyjaśniało ono ilościowe relacje w reakcjach chemicznych, jednak było całkowicie pozbawione zrozumienia mikroskopowego. Natura wiązania chemicznego była zupełnie nieznana. Oparta na eksperymentach pierwszych lat XX wieku konstatacja, iż atom jest niepodzielny jedynie na drodze chemicznej, a w rzeczywistości składa się z bardziej elementarnych obiektów, otwarła drogę do wyjaśnienia jego właściwości i wewnętrznych mechanizmów funkcjonowania.

Niezbędnym dla tego celu okazało się jednak stwierdzenie, że mechanika klasyczna, skonstruowana dla opisu świata makroskopowego, jest niestosowalna w skali mikro. Podstawowe postulaty nowej, kwantowej mechaniki, jakkolwiek pod pewnymi względami sprzeczne z potocznym doświadczeniem, okazały się wyjaśniać nieoczekiwane aspekty fizyki atomu i prowadzić do ilościowej zgodności z doświadczeniem predykcji o zakresie pojęciowym tradycyjnie przypisywanym naukom chemicznym.

Prof. dr hab. Piotr Petelenz jest kierownikiem Zespołu Półprzewodników Organicznych w Zakładzie Chemii Teoretycznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Skip to content