X – 29: Psychologia potoczna: jak myślimy o umyśle, Łukasz Kurek – Wielkie Pytania

X – 29: Psychologia potoczna: jak myślimy o umyśle, Łukasz Kurek

18:00

De Revolutionibus, Bracka 14, Kraków

Pojęcie „psychologii potocznej” – odnoszące się do sposobu, w jaki tradycyjnie konceptualizujemy umysły i zachowania innych osób oraz samych siebie – w ostatnich kilku dekadach zrobiło dużą karierę w psychologii, kognitywistyce i filozofii.

Pojęcie „psychologii potocznej” – odnoszące się do sposobu, w jaki tradycyjnie konceptualizujemy umysły i zachowania innych osób oraz samych siebie – w ostatnich kilku dekadach zrobiło dużą karierę w psychologii, kognitywistyce i filozofii. Psychologię potoczną przeciwstawia się „naukowej” psychologii – czyli temu, co eksperymenty i badania naukowe ujawniają na temat ludzkiej struktury poznawczej. Czy jedną i drugą można pogodzić? Czy pojęcia takie jak „przekonania”, „intencje”, „emocje”, a nawet „umysł” czy „wolna wola”, mają swoje odpowiedniki w „naukowej” psychologii, czy są nieadekwatnymi empirycznie terminami, do których wprawdzie przyzwyczailiśmy się, ale które prowadzą nas na manowce myślenia? Między innymi o tym usłyszymy w wykładzie dr. Łukasza Kurka.

Łukasz Kurek obronił doktorat z prawa oraz z filozofii, zajmuje się zagadnieniami na styku prawa, filozofii, psychologii i neuronauki. Pracuje w Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej na WPiA UJ. Jest członkiem Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Autor m.in. książki pt. „Dualizm przekonań” (CCPress, 2016).

Skip to content