Paweł Zeidler, Andrzej Koleżyński, Janusz Mączka: Jak istnieją atomy? – Wielkie Pytania

Paweł Zeidler, Andrzej Koleżyński, Janusz Mączka: Jak istnieją atomy?

18:00

De Revolutionibus, ul. Bracka 12, Kraków

"Jak istnieją atomy?" to czwarte spotkanie z serii "Rozmowy przy kawie".

“Jak istnieją atomy?” to czwarte spotkanie z serii “Rozmowy przy kawie”.

W dyskusji udział wzięli: prof. Paweł Zeidler – chemik i filozof, dr hab. Andrzej Koleżyński – chemik oraz dr hab. Janusz Mączka – filozof. W historii filozoficznych rozważań nad nauką fizyka zawsze odgrywała dominują rolę. Okazuje się, że chemia w niczym jej nie ustępuje pod względem bycia przedmiotem takich badań.

Skip to content