V – 8: „Nieskończoność” – co to tak naprawdę znaczy? Jakub Gomułka – Wielkie Pytania

V – 8: „Nieskończoność” – co to tak naprawdę znaczy? Jakub Gomułka

18:00

De Revolutionibus, ul. Bracka 12, Kraków

Nieskończoność jest pojęciem, które przez wieki wywoływało duży zamęt w filozofii. Niejeden wybitny myśliciel wyciągał wniosek, że już sama obecność tego pojęcia w naszym umyśle dowodzi istnienia Absolutu. Z drugiej strony rola nieskończoności jest dobrze określona w matematyce, świetnie radzą sobie z nią również fizycy czy inżynierowie. W swoim wykładzie doktor Jakub Gomułka postara się odpowiedzieć na pytanie, skąd bierze się taka rozbieżność perspektyw.

Nieskończoność jest pojęciem, które przez wieki wywoływało duży zamęt w filozofii. Niejeden wybitny myśliciel wyciągał wniosek, że już sama obecność tego pojęcia w naszym umyśle dowodzi istnienia Absolutu. Z drugiej strony rola nieskończoności jest dobrze określona w matematyce, świetnie radzą sobie z nią również fizycy czy inżynierowie. W swoim wykładzie doktor Jakub Gomułka postara się odpowiedzieć na pytanie, skąd bierze się taka rozbieżność perspektyw.

Doktor Jakub Gomułka jest filozofem, adiunktem w katedrze Filozofii Boga Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Zajmuje się filozofią religii, filozofią umysłu oraz filozofią języka. Jest autorem książki Gramatyka wiary: Dziedzictwo Wittgensteinowskiego fideizmu.

Some elements of intro footage are taken from freepik.com. The intro music is a fragment of “Readers! Do You Read?” by Chris Zabriskie (CC BY 4.0).

Skip to content