VI – 5: Błąd Kartezjusza. Dusza mierzona zegarkiem, Krzysztof Cipora – Wielkie Pytania

VI – 5: Błąd Kartezjusza. Dusza mierzona zegarkiem, Krzysztof Cipora

18:00

De Revolutionibus, ul. Bracka 12, Kraków

Do połowy XIX wieku uważano, że impulsy nerwowe przesyłane są z bardzo szybką, niemierzalną prędkością, zbliżoną do prędkości światła. Jako pierwszy poprawnie oszacował tę prędkość niemiecki lekarz, Herman von Helmholtz. Odkrycie to doprowadziło do pionierskich podejść do badania ludzkich zdolności poznawczych. Skoro impulsy nerwowe przewodzone są z określoną prędkością, o ludzkich procesach psychicznych możemy wnioskować na podstawie czasu, jaki jest potrzebny do ich przeprowadzenia. Podejście to polega na mierzeniu czasów reakcji przy określonym zadaniu i nazywa się metodą chronometryczną. O jej historii, obszarach zastosowań oraz wadach i zaletach opowiada Krzysztof Cipora w kolejnym wykładzie z serii "Granice Nauki - Dwie księgi".

Do połowy XIX wieku uważano, że impulsy nerwowe przesyłane są z bardzo szybką, niemierzalną prędkością, zbliżoną do prędkości światła. Jako pierwszy poprawnie oszacował tę prędkość niemiecki lekarz, Herman von Helmholtz. Odkrycie to doprowadziło do pionierskich podejść do badania ludzkich zdolności poznawczych. Skoro impulsy nerwowe przewodzone są z określoną prędkością, o ludzkich procesach psychicznych możemy wnioskować na podstawie czasu, jaki jest potrzebny do ich przeprowadzenia. Podejście to polega na mierzeniu czasów reakcji przy określonym zadaniu i nazywa się metodą chronometryczną. O jej historii, obszarach zastosowań oraz wadach i zaletach opowiada Krzysztof Cipora w kolejnym wykładzie z serii “Granice Nauki – Dwie księgi”.

Some elements of intro footage are taken from freepik.com. The intro music is a fragment of “Readers! Do You Read?” by Chris Zabriskie (CC BY 4.0).

Skip to content