Copernicus College: Wprowadzenie do kosmologii – Wielkie Pytania

Copernicus College: Wprowadzenie do kosmologii

Kurs dr. Łukasza Lamży stanowi wprowadzenie w stan współczesnej kosmologii fizycznej.

Podczas wykładów omówione zostały następujące zagadnienia: historia kosmologii oraz jej źródła mitologiczne i filozoficzne, astronomia obserwacyjna, podstawy teoretyczne (ogólna teoria względności, kosmologia relatywistyczna), teoria Wielkiego Wybuchu i późniejsza historia Wszechświata oraz wybrane zagadnienia filozoficzne kosmologii.

Obejrzyj zapowiedź:

Kurs „Wprowadzenie do kosmologii” podzielony jest na 6 wykładów:

  1. Wstęp terminologiczny (czym jest kosmogonia, kosmologia, astronomia, astrofizyka) i historyczny (wybrane odkrycia starożytne i nowożytne).
  2. Podstawy obserwacyjne kosmologii: astronomia obserwacyjna, długości fali stosowane w astronomii, ciemna materia, redshift kosmologiczny, wielkoskalowa struktura Kosmosu i ruchy galaktyk, mikrofalowe promieniowanie tła, granice kosmologii obserwacyjnej.
  3. Podstawy teoretyczne kosmologii w skali „makro”: historia XX-wiecznej kosmologii teoretycznej, niektóre obiekty matematyczne ogólnej teorii względności (metryka, tensor metryczny, tensor napięć-energii, równania pola Einsteina i ich rozwiązania), modele kosmologiczne, model FLRW.
  4. Podstawy teoretyczne kosmologii w skali „mikro”: „Model Standardowy” cząstek elementarnych, pojęcia: plazmy, nukleosyntezy oraz symetrii w fizyce; wprowadzenie do problemu „kosmologii kwantowej”.
  5. Historia Wszechświata: przemiany w pierwszych ułamkach sekund istnienia Wszechświata, pierwotna nukleosynteza, ewolucja struktury wielkoskalowej, rozwój galaktyk i powstawanie gwiazd oraz wprowadzenie do opisu układów planetarnych.
  6. Filozoficzne zagadnienia kosmologii: napięcie pomiędzy aspektem obserwacyjnym a teoretycznym w kosmologii, problem granic obserwowalności w tej nauce, Wielki Wybuch jako problem metafizyczny oraz precyzyjne dostrojenie i zasada antropiczna.

Weź udział w kursie „Wprowadzenie do kosmologii” na platformie Copernicus College.

O Copernicus College

Copernicus College to miejsce, gdzie każdy może studiować za darmo, online, po polsku, u najlepszych polskich uczonych oraz młodych ambitnych naukowców. Poza nagranymi wykładami w naszych kursach znajdziecie całe zestawy dodatkowych materiałów – artykuły naukowe, fragmenty książek, literaturę uzupełniającą czy zestawy ćwiczeń i testów. Po prostu wszystko to, co pozwoli Wam wygodnie przyswajać wiedzę i rozwijać swoje zainteresowania nie wychodząc z domu. Ukończenie kursu wymaga – jak to na uniwersytecie – zdania egzaminu, którego zaliczenie pozwoli Wam pobrać specjalny certyfikat.

Copernicus College działa pod patronatem Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, finansowany jest ze środków Fundacji Centrum Kopernika.

ŁUKASZ ŁAMŻA

 

 

Skip to content