Jak wulkany wpływają na klimat – infografika – Wielkie Pytania

Jak wulkany wpływają na klimat – infografika

Gdy wykonuje się symulacje komputerowe zmian klimatu, można sprawdzić, jaką rolę odgrywają czynniki ludzkie, a jaką - naturalne. Gdy wykona się symulację, w której sztucznie “wyłączy się” wpływ człowieka na klimat (kolor zielony), wynik nie zgadza się z obserwacjami. Dopiero gdy uwzględni się ludzkie emisje gazów cieplarnianych, modele komputerowe prowadzą do prawidłowych przewidywań.

Infografika – plik PDF.

Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu „Otwarta Nauka w Centrum Kopernika”.

Skip to content