List prof. dr hab. Jacka Majchrowskiego – natura języka – Wielkie Pytania

List prof. dr hab. Jacka Majchrowskiego – natura języka

W pierwszej edycji „Wielkich Pytań w Krakowie” pytamy, czy światem rządzi przypadek. Rozstrzygnięcie tej kwestii pozostawiam naszym znakomitym Gościom – wybitnym naukowcom i filozofom. Mogę natomiast powiedzieć, że o wyborze miejsca tego wydarzenia bez wątpienia nie zdecydował żaden przypadek.

W pierwszej edycji „Wielkich Pytań w Krakowie” pytamy, czy światem rządzi przypadek. Rozstrzygnięcie tej kwestii pozostawiam naszym znakomitym Gościom – wybitnym naukowcom i filozofom. Mogę natomiast powiedzieć, że o wyborze miejsca tego wydarzenia bez wątpienia nie zdecydował żaden przypadek. Kraków jest przecież miastem, w którym od setek lat kolejne pokolenia niezwykłych uczonych stawiają Wielkie Pytania i poszukują na nie odpowiedzi. Wiele im zawdzięczamy – nie tylko w skali naszego miasta; ukształtowane na krakowskich uniwersytetach umysły i dojrzewające w krakowskim środowisku idee rozsławiły Polskę na całym świecie.

Podejmując w Krakowie refleksję nad Wielkimi Pytaniami, oddajemy hołd tym wszystkim, którzy przetarli ścieżki naszego myślenia o Wszechświecie i wartościach, i dzięki którym sami bezpieczniej, szybciej i wygodniej możemy poruszać się po wymagających, ale fascynujących obszarach intelektualnej refleksji. Mam nadzieję, że kontynuując tę refleksję, przyczynimy się do kształtowania kolejnych pokoleń naukowców i myślicieli, którzy z odpowiedzialnością i odwagą będą się zmagać z największymi wyzwaniami ludzkości.

„Wielkie Pytania w Krakowie” doskonale wpisują się w realizowaną w naszym mieście strategię pokazywania nauki jako niezbędnego obszaru ludzkiej kultury, a także budowania mostów pomiędzy „twardą” nauką a humanistyką, sztuką i filozofią. Innymi elementami tej strategii są organizowane w naszym mieście festiwale naukowe i kulturalne, takie jak Copernicus Festival. Razem z organizatorami tych wydarzeń jestem przekonany, że otwierając się na dialog pomiędzy różnymi dziedzinami ludzkiej aktywności, możemy liczyć na twórcze przenikanie się idei i wzajemne wzbogacanie się różnych środowisk.

Napawa mnie radością i dumą fakt, że Miasto Kraków – wraz z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych i Uniwersytetem Jagiellońskim – podejmuje się tego ekscytującego wyzwania, jakim jest cykl „Wielkich Pytań”. Serdecznie Państwa do udziału w nim zapraszam.

prof. dr hab. Jacek Majchrowski

Prezydent Miasta Krakowa

Skip to content