List prof. dr hab. med. Wojciecha Nowaka – natura języka – Wielkie Pytania

List prof. dr hab. med. Wojciecha Nowaka – natura języka

Nauka to wielka przygoda ludzkości - przygoda, która zrodziła się z ciekawości, przejawiającej się w stawianiu pytań i próbach udzielania na nie odpowiedzi. Pytania te są rozmaite - od mniej może spektakularnych, ale ciągle doniosłych, aż po pytania najważniejsze: o ostateczną podstawę rzeczywistości i istotę człowieczeństwa.

Nauka to wielka przygoda ludzkości – przygoda, która zrodziła się z ciekawości, przejawiającej się w stawianiu pytań i próbach udzielania na nie odpowiedzi. Pytania te są rozmaite – od mniej może spektakularnych, ale ciągle doniosłych, aż po pytania najważniejsze: o ostateczną podstawę rzeczywistości i istotę człowieczeństwa. To właśnie Wielkie Pytania sprawiają, że nauka nie jest sprawą małej grupy uczonych zamkniętych w wieżach z kości słoniowej. Jej znaczenie wykracza poza największe granty, wyrafinowane teorie, czy najnowocześniejsze urządzenia badawcze.Nauka jest integralną częścią kultury, jednym z najważniejszych sposobów, w jaki człowiek próbuje zrozumieć swoje miejsce w świecie. Nie ma lepszej drogi, by to dostrzec, niż namysł nad Wielkimi Pytaniami.

Są takie miejsca, gdzie Wielkie Pytania wybrzmiewają głośniej niż gdzie indziej, formułowane są z większą energią i precyzją, a udzielane na nie odpowiedzi są bardziej odważne i oryginalne. W Krakowie takim miejscem – od ponad sześciu wieków – jest Uniwersytet Jagielloński. Wszyscy znamienici profesorowie i wychowankowie krakowskiej Alma Mater, od Pawła Włodkowica i Macieja Miechowity, poprzez Mikołaja Kopernika, Jana Brożka, Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego, aż po dwudziestowiecznych koryfeuszy polskiej nauki, stawali w obliczu Wielkich Pytań i zmagając się z nimi kształtowali fundamenty naszego rozumienia świata.

Uniwersytet Jagielloński wraz z Miastem Kraków i Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych inauguruje cykl spotkań z najwybitniejszymi uczonymi z całego świata zatytułowany „Wielkie Pytania w Krakowie“. Chcielibyśmy zaprosić wszystkich krakowian, by razem z naszymi znamienitymi gośćmi podjęli refleksję nad tymi problemami, które wykraczają poza codzienne troski, ale ich doniosłości dla naszego życia nie sposób przecenić. Wielkie Pytania są odporne na chwilowe mody, proste rozwiązania i dyktat siły. Stanowią drogowskazy jedynie dla tych, którzy ośmielą się podjąć szczery, intelektualny wysiłek. Dlatego chciałbym, żeby naszym przewodnikiem w tej intelektualnej przygodzie była dewiza Krakowskiej Wszechnicy: plus ratio quam vis!

prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Skip to content