Niektóre procesy odpowiedzialne za stężenie dwutlenku węgla w atmosferze – Wielkie Pytania

Niektóre procesy odpowiedzialne za stężenie dwutlenku węgla w atmosferze

Żeby zrozumieć, skąd bierze się w atmosferze CO2, dobrze jest wyjść od globalnego cyklu węglowego. Na powyższej ilustracji przedstawione są podstawowe procesy powodujące, że pierwiastek węgiel (C) przemieszcza się po naszej planecie.

Niektóre procesy odpowiedzialne za stężenie CO2 w atmosferze. Infografika – plik PDF
Przygotowali: Łukasz Lamża, Przemysław Kopeć
Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu „Otwarta Nauka w Centrum Kopernika”.

Skip to content