Przełomy w fizyce – Wielkie Pytania

Przełomy w fizyce

To już trzeci dodatek o wielkich przełomach w nauce. Po biologii i chemii czas na fizykę.

Osoby wciąż wzdragające się na wspomnienie chwil spędzonych pod zakurzoną od kredy tablicą chcemy uspokoić. Choć nauki tej nie da się uprawiać bez zmiennych, parametrów i równań – słowo harcerza, naprawdę się nie da! – kryje się za nimi całkiem namacalna, otaczająca nas rzeczywistość. I to jaka!

Dziś mówimy o momentach w historii, kiedy nasze zrozumienie świata uległo fundamentalnej przemianie. Opisujemy stopniowe oddalanie się naukowców od swojskiego pojęcia materii oraz jej porcji – cząstek – i migrację ku trudniej uchwytnym polom, a także odkrycie kryjącej się nawet w najprostszych układach nieprzewidywalności oraz zupełnie nowego rodzaju powiązania pomiędzy cząstkami: splątania kwantowego. Mówimy też o problemie „ciemnego sektora”, który uświadamia nam, jak niewiele wiemy o wszechświecie jako takim, oraz odkryciu planet pozasłonecznych, a więc morza wypełniających kosmos światów.

Krótko mówiąc, wielkie przełomy w fizyce to przewroty w naszym rozumieniu podstawowych własności świata. A jest on dziwniejszy od najdzikszych snów Salvadora Dalego i Yves’a Tanguya oraz bardziej tajemniczy niż wszystkie opowiadania Jorge Luisa Borgesa razem wzięte. Czytajmy więc i dziwujmy się! ©

 

WIELKIE PYTANIA 9: PRZEŁOMY W FIZYCE

Redakcja: Łukasz Kwiatek, Łukasz Lamża

Projekt graficzny: Marek Zalejski

Fotoedycja: Edward Augustyn

Infografiki: Lech Mazurczyk

Skład: Andrzej Leśniak

Okładka: Marek Zalejski, ilustracje: GL ARCHIVE / ALAMY STOCK PHOTO // PIXABAY

Współwydawca: Fundacja Centrum Kopernika

„Wielkie Pytania: cz. II: Przełomy w nauce” – zadanie realizowane przez Fundację Centrum Kopernika, finansowane w ramach umowy 538/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Skip to content