Skąd niechęć do innych? – Wielkie Pytania

Skąd niechęć do innych?

Dlaczego w wielu społeczeństwach, także w polskim, tak żywe są negatywne stereotypy na temat obcych, np. muzułmanów czy imigrantów?

Jedno z psychologicznych wyjaśnień odwołuje się do tzw. błędu homogeniczności grupy obcej, czyli skłonności do postrzegania osób z innej niż własna grupy (etnicznej, religijnej, osób o innym kolorze skóry itd.) jako bardziej podobnych do siebie, niż są one w rzeczywistości. W kontekście przesądów społecznych zjawisko to pod koniec lat 60. XX w. po raz pierwszy zbadał Henri Tajfel, brytyjski psycholog polsko-żydowskiego pochodzenia. Jedno z wyjaśnień odwołuje się do częstotliwości kontaktów: częściej spotykamy osoby z własnej grupy niż innych, dlatego też łatwiej jest nam zauważyć różnorodność swoich, a zarazem ignorować heterogeniczność innych. Nawet jeśli kontakty z przedstawicielami grupy innej niż własna nie są rzadkością, efekt powstawać może na skutek względnej homogeniczności napotykanych osób. Przykładowo, gdy typowy Brytyjczyk zwolennik Brexitu napotyka imigrantów zajmujących gorzej płatne stanowiska i korzystających z zasiłków, może ekstrapolować to doświadczenie na wszystkich obcych. Sam Tajfel twierdził, że niezależnie od liczby kontaktów osoby identyfikujące się bardziej z własną grupą są bardziej skłonne do traktowania wszystkich innych jako „takich samych”. ©

TP

Skip to content