Struktura raportu IPCC – Wielkie Pytania

Struktura raportu IPCC

IPCC to Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu - organizacja międzynarodowa publikująca regularnie raporty podsumowujące aktualny stan badań na temat klimatu ziemskiego. Ostatni kompletny raport, noszący numer 5, został opublikowany w 2014 roku. W 2021 roku rozpoczęto publikację raportu szóstego. Jego strukturę opisujemy na infografice.

Struktura raportu IPCC. Infografika – plik PDF

Przygotowali: Łukasz Lamża, Przemysław Kopeć
Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu „Otwarta Nauka w Centrum Kopernika”.

Skip to content