Debata Heller, Stelmach i Brożek „Spór o rozumieniu” – Wielkie Pytania

Debata Heller, Stelmach i Brożek „Spór o rozumieniu”

Trzech filozofów. Trzy perspektywy. Jedno pojęcie. Czym jest rozumienie? Mało jest w filozofii pytań równie doniosłych, a równocześnie wymykających się jednoznacznej odpowiedzi. Takie pytania są wymagające: zmuszają do intelektualnej pokory i ciągłego ponawiania myślowego wysiłku. Ale równocześnie narzucają się nam z wielką siłą, domagając się rozwiązania.

Wybitni myśliciele i uznane autorytety, profesorowie: Heller, Stelmach i Brożek podjęli się tego niełatwego zadania a swoje przemyślenia zawarli w książce „Spór o rozumienie” wydanej nakładem wydawnictwa Copernicus Center Press.

 

Skip to content