XI – 20: Ultrazimny świat: co, jak i dlaczego, Piotr Żuchowski – Wielkie Pytania

XI – 20: Ultrazimny świat: co, jak i dlaczego, Piotr Żuchowski

18:00

De Revolutionibus, Bracka 14, Kraków

W latach 70. zeszłego stulecia nauczyliśmy się wytwarzać atomy w temperaturach dużo niższych niż najniższe temperatury występujące we Wszechświecie. Potrafimy mrozić coraz bardziej złożone obiekty oraz nauczyliśmy się nimi manipulować.

W latach 70. zeszłego stulecia nauczyliśmy się wytwarzać atomy w temperaturach dużo niższych niż najniższe temperatury występujące we Wszechświecie. Potrafimy mrozić coraz bardziej złożone obiekty oraz nauczyliśmy się nimi manipulować.

Po co to wszystko? Jakimi sposobami możemy zbliżać się do granicy zera absolutnego w dziedzinie temperatury? Jak produkuje się atomy i cząsteczki w ultrazimnych temperaturach? I jakie wymierne korzyści ludzkość ludzkość z tej wiedzy i technologii już teraz może czerpać, a także co nas może czekać w przyszłości?

Odpowiedzi na te pytanie możemy spodziewać się na wykładzie dr. hab. Piotra Żuchowskiego, fizyka i chemika, specjalizującego się w chemii kwantowej, profesora nadzwyczajnego Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

„Nauka na żywo” – zadanie finansowane w ramach umowy 808/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Skip to content