Skąd pochodzi moralność? – Wielkie Pytania

Skąd pochodzi moralność?

Poglądów na pochodzenie i naturę moralności jest wiele – od tych inspirowanych doktrynami religijnymi i koncepcją prawa naturalnego, po takie, które podkreślają konwencjonalny charakter norm moralnych. Współczesne nauki ewolucyjne i kognitywistyka rzucają nowe światło na te kwestie, tłumacząc dlaczego mamy skłonność, by działać moralnie i oceniać innych wedle kryteriów etycznych. Nie oznacza to jednak, że rozwiązano wszystkie związane z tymi zagadnieniami problemy. Wręcz przeciwnie – odkrycia naukowe jednie wyostrzają pytanie o ostateczną podstawę moralności.
Dowiedz się więcej...

WIELKIE PYTANIA

Skip to content