Regionalne przewidywania przyszłości klimatu – infografika – Wielkie Pytania

Regionalne przewidywania przyszłości klimatu – infografika

Nie na całym świecie zmiany klimatyczne przybiorą taką samą postać. Choć w pewnych regionach świata w XXI wieku można się spodziewać wzrostu opadów, a w innych spadku, to sumarycznie kierunek zmian jest wspólny: jest nim “zaostrzenie klimatu”.

Infografika – plik PDF.

Przygotowali: Łukasz Lamża, Przemysław Kopeć
Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu „Otwarta Nauka w Centrum Kopernika”.

Skip to content