XI – 10: Dwie twarze mikrobohatera: Spider-Man podczas ataku grzybów i chorób reumatycznych, Mariusz Gogól – Wielkie Pytania

XI – 10: Dwie twarze mikrobohatera: Spider-Man podczas ataku grzybów i chorób reumatycznych, Mariusz Gogól

18:00

De Revolutionibus, Bracka 14, Kraków

Ten mikroskopijny bohater to jedna z komórek odpornościowych naszego organizmu. Z jednej strony walczy z mikroorganizmami, z drugiej, przyczynia się do powstawania chorób takich jak reumatoidalne zapalenie stawów.

Naukowcy często piszą tzw. prace przeglądowe, podsumowujące stan wiedzy odkryć, które miały miejsce w ostatnich latach. Na najbliższym wykładzie przyjrzymy się dwóm takim publikacjom, pozornie z sobą niezwiązanym: pierwsza dotyczy infekcji grzybiczych, druga – chorób reumatycznych. Co je łączy? Postać mikroskopijnego Spider-Mana o dwóch obliczach. Ten mikroskopijny bohater to jedna z komórek odpornościowych naszego organizmu. Z jednej strony walczy z mikroorganizmami, z drugiej, przyczynia się do powstawania chorób takich jak reumatoidalne zapalenie stawów.

dr Mariusz Gogól – biolog, biochemik, pracownik Instytutu Zootechniki PIB oraz członkek Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki. Interesuje się białkami, mikroskopijnymi drożdzakami z gatunku Candida albicans oraz … polskim i czechosłowackim szkłem artystycznym. Prowadzi swój kanał w serwisie YouTube – Zlewka totalna: https://www.youtube.com/channel/UCbg5…. Zobacz także: https://www.facebook.com/drMariuszGogol

Fotografia w miniaturze: Volker Brinkmann, Neutrophil engulfing Bacillus anthracis, PLoS Pathogens 1(3) (2005), Wikimedia Commons, CC-BY 2.5. Zdjęcie wykonane zostało mikroskopem elektronowym Leo 1550.

„Nauka na żywo” – zadanie finansowane w ramach umowy 808/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Skip to content