I – 6: Ewolucja Homo Sapiens – między naturą a kulturą, Mateusz Hohol – Wielkie Pytania

I – 6: Ewolucja Homo Sapiens – między naturą a kulturą, Mateusz Hohol

18:00

Winiarnia i Winoteka "Winoman", ul. św. Tomasza 7, Kraków

Jedynie 6 milionów lat ewolucji, które dzielą ostatniego wspólnego przodka człowieka i szympansa, a także bardzo małe różnice w ich materiale genetycznym (podobieństwo bliskie jest 99%) sprawiają, ze bogactwo wytworów Homo sapiens jest zadziwiające.

Ewolucjonista i psycholog Michael Tomasello zadaje pytanie, jak możliwe jest, że Homo sapiens wytworzył tak wiele zaawansowanych i unikalnych form języka, techniki czy sztuki? Jedynie 6 milionów lat ewolucji, które dzielą ostatniego wspólnego przodka człowieka i szympansa, a także bardzo małe różnice w ich materiale genetycznym (podobieństwo bliskie jest 99%) sprawiają, ze bogactwo wytworów Homo sapiens jest zadziwiające. Tomasello sugeruje, ze możliwe było to dzięki 'wspomaganiu’ procesów ewolucji biologicznej przez procesy ewolucji kulturowej. W niniejszym wykładzie Mateusz Hohol przedstawia współczesny stan wiedzy o mechanizmach ewolucji biologicznej, a następnie porównuje ze sobą dwie teorie ewolucji kulturowej: memetykę Richarda Dawkinsa oraz imitacyjną teorię kultury Michaela Tomasello. Pozwala mu to na sformułowanie wiarygodnego modelu genetyczno-kulturowej koewolucji, który odpowiada na zagadkę natury człowieka i złożoności jego wytworów.

Skip to content