III – 6: Dlaczego widzenie jest trudne? Błażej Skrzypulec – Wielkie Pytania

III – 6: Dlaczego widzenie jest trudne? Błażej Skrzypulec

18:00

Winiarnia i Winoteka "Winoman", ul. św. Tomasza 7, Kraków

"W kolejnym wykładzie z serii „Granice Nauki. Stawiamy pytania"" Błażej Skrzypulec wyjaśnił, w jaki sposób ze światła docierającego do siatkówek otrzymujemy pole widzenia pełne złożonych obiektów, które w dodatku są postrzegane jako podpadające pod pewne ogólne typy. Opisał również, jak na kolejnych etapach procesu percepcyjnego powstają coraz to bardziej złożone reprezentacje, które pozwalają np. postrzegać pewien obiekt jako trwający w czasie pomimo zachodzących zmian dotyczących jego cech, czy jako będący egzemplarzem ogólnej kategorii.

W kolejnym wykładzie z serii „Granice Nauki. Stawiamy pytania” Błażej Skrzypulec wyjaśnił, w jaki sposób ze światła docierającego do siatkówek otrzymujemy pole widzenia pełne złożonych obiektów, które w dodatku są postrzegane jako podpadające pod pewne ogólne typy. Opisał również, jak na kolejnych etapach procesu percepcyjnego powstają coraz to bardziej złożone reprezentacje, które pozwalają np. postrzegać pewien obiekt jako trwający w czasie pomimo zachodzących zmian dotyczących jego cech, czy jako będący egzemplarzem ogólnej kategorii.

Wykład odbył się w ramach III serii wykładów otwartych „Granice Nauki” zatytułowanej „Stawiamy pytania” zorganizowanej przez portal GraniceNauki.pl oraz Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych.

Komentarz organizatorów:
Mówi się o tak zwanych Wielkich Pytaniach, które ludzie być może zadają sobie, od kiedy zdobyli język i samoświadomość: Dlaczego istnieje coś, a nie nic? Jak to wszystko powstało? Czy śmierć jest kresem istnienia? Czy realizujemy gotowy scenariusz naszego życia — czy nasza przyszłość jest gdzieś zapisana, czy raczej jesteśmy w pełni wolni? I wiele innych, podobnych.

2500 lat temu Grecy odważyli się rzucić przyrodzie wyzwanie — zapragnęli opanować świat swoim umysłem. Uznali, że za wszystkimi zjawiskami w przyrodzie kryje się coś znacznie głębszego niż kaprysy przekupnych bogów Olimpu, że świat daje się badać racjonalnie. Od tego momentu ludzkość stawia sobie kolejne pytania: jakie zjawiska są przyczynami innych zjawisk? Czym różnimy się od innych zwierząt? Czy świat, który postrzegamy, istnieje obiektywnie, niezależnie od nas i naszych zmysłów? Jak wygląda kosmos i jaką rolę w całej przyrodzie odgrywa człowiek? W jaki sposób zdobywamy wiedzę o świecie? Czy prawa matematyki są niezależne od człowieka i czy obowiązują przed ich udowodnieniem?

Wraz z powstaniem i rozwojem nauki otrzymaliśmy część odpowiedzi na niektóre z tych pytań, ale liczba pytań wcale nie zmalała — nowe, specjalistyczne nauki umożliwiły postawienie nowych, wielu bardzo szczegółowych pytań: jak powstała moralność? Skąd wzięły się religie? Czy język narzuca nam rozumienie świata? Jak wyglądał Wszechświat przed erą Plancka? W jaki sposób mózg tworzy dla nas świat? Co się z tym światem stanie, jeżeli mózg zostanie uszkodzony? Czy istnieje wiele Wszechświatów? Czy model standardowy cząstek elementarnych wymienia faktyczne elementy struktury świat? Co pozwoliło ludziom stworzyć kulturę i zbudować cywilizację? Od kiedy w ogóle ludzie zdają sobie Wielkie Pytania?

W trzeciej edycji wykładów „Granice nauki” zastanowimy się nad niektórymi z tego rodzaju pytań. Czasami będziemy wychodzić od pytań szczegółowych, możliwych do postawienia dzięki najnowszym naukom. Czasami będziemy wracać do pytań, które nurtowały już Greków, a współczesne nauki dostarczają na nie coraz bardziej zadziwiających odpowiedzi. Nie zabraknie pytań o relacje nauki z innymi aspektami ludzkiej kultury i innymi wymiarami życia człowieka. A w tle wszystkich rozważań zawsze pobrzmiewać będą Wielkie Pytania. Dlatego każdy, niezależnie od wieku, wykształcenia i zainteresowań, powinien znaleźć coś dla siebie.

Więcej informacji:
http://www.granicenauki.pl/

Strona główna

Skip to content