IX – 1: Geometryczny umysł: od szczura do Euklidesa, Mateusz Hohol – Wielkie Pytania

IX – 1: Geometryczny umysł: od szczura do Euklidesa, Mateusz Hohol

18:00

De Revolutionibus, ul. Bracka 12, Kraków

Zapraszamy do obejrzenia wykładu inuguracyjnego nowy cykl "Granic Nauki" - dr Mateusz Hohol (IFIS PAN, Centrum Kopernika) opowiada o tym, co łączy szczury oraz Euklidesa, czyli na czym opiera się nasza wiedza geometryczna.

Zapraszamy do obejrzenia wykładu inuguracyjnego nowy cykl „Granic Nauki” – dr Mateusz Hohol (IFIS PAN, Centrum Kopernika) opowiada o tym, co łączy szczury oraz Euklidesa, czyli na czym opiera się nasza wiedza geometryczna.

Choć tylko ludzie stworzyli geometrię jako dyscyplinę akademicką, nasza wiedza geometryczna nie byłaby możliwa bez zdolności percepcyjnych związanych z odnajdywaniem się w środowisku, z których wiele dzielimy z innymi zwierzętami. Co to za zdolności i co sprawia, że ludzie potrafią zrobić z nich większy użytek, niż inne zwierzęta? Jak bardzo neuronalne mechanizmy, które leżą u podłoża naszej orientacji w przestrzeni, różnią się od analogicznych mechanizmów funkcjonujących w mózgach zwierząt? W jakim stopniu geometria euklidesowa jest wynalazkiem kulturowym, a w jakim wynika ze sposobu funkcjonowania naszego ciała? Między innymi na te pytania w swoim wykładzie udzieli odpowiedzi dr Hohol.

„Wielkie Pytania – przygotowanie i publikacja cyklu dodatków popularnonaukowych do »Tygodnika Powszechnego« oraz organizacja cyklu popularnonaukowych wykładów otwartych” – zadanie realizowane przez Fundację Centrum Kopernika, finansowane w ramach umowy 625/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Skip to content