IX – 10: Umysł ucieleśniony. Czyli jaki? Mateusz Hohol – Wielkie Pytania

IX – 10: Umysł ucieleśniony. Czyli jaki? Mateusz Hohol

18:00

De Revolutionibus, ul. Bracka 12, Kraków

Zapraszamy do objerzenia wykładu dr. Mateusza Hohola poświęcony idei ucieleśnionego umysłu w różnych dyscyplinach: od językoznawstwa, przez psychologię i neurobiologię, aż po informatykę i robotykę.

Zapraszamy do objerzenia wykładu dr. Mateusza Hohola poświęcony idei ucieleśnionego umysłu w różnych dyscyplinach: od językoznawstwa, przez psychologię i neurobiologię, aż po informatykę i robotykę.

Jaką rolę w poznaniu świata odgrywa ciało? Czy rozszerzeniem naszego umysłu może być zwykła kartka papieru? Na pytanie o to, co to znaczy, że umysł jest ucieleśniony, istnieje wiele odpowiedzi – nie zawsze zgodnych. W swoim wykładzie dr. Mateusz Hohol (IFiS PAN, Centrum Kopernika) przedstawi sześć głównych poglądów idei ucieleśnionego umysłu.

„Wielkie Pytania – przygotowanie i publikacja cyklu dodatków popularnonaukowych do »Tygodnika Powszechnego« oraz organizacja cyklu popularnonaukowych wykładów otwartych” – zadanie realizowane przez Fundację Centrum Kopernika, finansowane w ramach umowy 625/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Skip to content