IX – 11: Wszechświat przed Wielkim Wybuchem, Michał Eckstein – Wielkie Pytania

IX – 11: Wszechświat przed Wielkim Wybuchem, Michał Eckstein

18:00

De Revolutionibus, ul. Bracka 12, Kraków

Zapraszamy na podróż na sam skraj Wszechświata i jeszcze dalej - dr. Michał Eckstein odpowie na pytanie, czy przed Wielkim Wybuchem były... wcześniejsze wielkie wybuchy.

Zapraszamy na podróż na sam skraj Wszechświata i jeszcze dalej – dr. Michał Eckstein odpowie na pytanie, czy przed Wielkim Wybuchem były… wcześniejsze wielkie wybuchy.

„Co było przed Wielkim Wybuchem?” To pytanie wydaje się pozbawione sensu, gdyż według naszej najlepszej wiedzy Wielki Wybuch stanowił początek tak przestrzeni, jak i czasu. Jednak światowej sławy fizyk i matematyk Sir Roger Penrose stworzył model kosmologiczny, w którym przed Wielkim Wybuchem miał miejsce… inny wielki wybuch!

Dr Michał Eckstein (Uniwersytet Jagielloński, Centrum Kopernika) w czwartkowy wieczór postara się przybliżyć tą fascynującą koncepcję i odpowiedzieć na pytanie: w jakim stopniu jest to śmiała wizja, a w jakim poważna hipoteza naukowa dająca realny obraz świata.

„Wielkie Pytania – przygotowanie i publikacja cyklu dodatków popularnonaukowych do »Tygodnika Powszechnego« oraz organizacja cyklu popularnonaukowych wykładów otwartych” – zadanie realizowane przez Fundację Centrum Kopernika, finansowane w ramach umowy 625/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Skip to content