IX – 12: Pokonać melancholię – Wielkie Pytania

IX – 12: Pokonać melancholię

18:00

De Revolutionibus, ul. Bracka 12, Kraków

Zapraszamy do obejrzenia spotkania, które odbyło się w ramach krakowskich obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Depresją.

Zapraszamy do obejrzenia spotkania, które odbyło się w ramach krakowskich obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Depresją.

Czym właściwie jest depresja? Czy jest to choroba duszy czy mózgu? Jak ją rozpoznać? Kogo depresja może „dopaść” i jak wyjść z niej skutecznie? Czy depresja może nadejść nawet wtedy, gdy w życiu wszystko idzie dobrze? Kto może pomóc, a co może zaszkodzić? Co powinni robić bliscy osoby chorej? U kogo w pierwszej kolejności szukać pomocy podejrzewając depresję – psychiatry czy psychoterapeuty? Co współczesna medycyna ma do zaoferowania osobom cierpiącym na depresję?

Między innymi o tych zagadnieniach w ramach krakowskich obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Depresją dyskutować będą: doświadczeni lekarze psychiatrzy prof. Dominika Dudek i prof. Jerzy Aleksandrowicz, kardiolog prof. Jacek Dubiel, psychoterapeuta dr Jacek Prusak SJ oraz Jerzy Fedorowicz, aktor, senator i społecznik, który sam cierpiał na depresję i wyszedł z niej obronną ręką.

Uczestnicy dyskusji:
prof. dr hab n. med. Dominika Dudek – psychiatra, redaktor naczelna czasopisma Psychiatria Polska, kieruje Zakładem Chorób Afektywnych Katedry Psychiatrii CM UJ, współpracuje z Centrum Kopernika.

prof. dr hab. n. med. Jerzy Aleksandrowicz – psychiatra i psychoterapeuta, nestor krakowskiej psychiatrii, wieloletni kierownik Zakładu Psychoterapii Collegium Medicum UJ.

prof. dr hab. n. med. Jacek Dubiel – kardiolog, nauczyciel akademicki, wieloletni szef II Kliniki Kardiologii Collegium Medicum

Jerzy Fedorowicz – aktor teatralny i filmowy, wieloletni dyrektor Teatru Ludowego w Nowej Hucie, działacz społeczny, poseł na Sejm V, VI i VII kadencji, obecnie senator RP IX kadencji.

dr Jacek Prusak – jezuita, psychoterapeuta, teolog, konsultant w Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum UJ redaktor Tygodnika Powszechnego, prorektor Akademii Ignatianum.

Prowadzący: dr Mateusz Hohol – kognitywista, adiunkt w Zakładzie Logiki i Kognitywistyki IFiS PAN, członek Centrum Kopernika, popularyzator wiedzy o mózgu i umyśle.

Organizatorzy: Zakład Chorób Afektywnych, Katedra Psychiatrii Collegium Medicum UJ, Centrum Kopernika.

Patronat: Tygodnik Powszechny

„Wielkie Pytania – przygotowanie i publikacja cyklu dodatków popularnonaukowych do »Tygodnika Powszechnego« oraz organizacja cyklu popularnonaukowych wykładów otwartych” – zadanie realizowane przez Fundację Centrum Kopernika, finansowane w ramach umowy 625/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Skip to content