IX – 13: Człowiek: dusza czy ciało? Czy religie wymagają dualizmu, Piotr Sikora – Wielkie Pytania

IX – 13: Człowiek: dusza czy ciało? Czy religie wymagają dualizmu, Piotr Sikora

18:00

De Revolutionibus, ul. Bracka 12, Kraków

Dusza ludzka jest nieśmiertelna” – większość polskich katolików uczyła się tego zdania jako jednej z katechizmowych „Prawd wiary”. W połączeniu z empirycznie obserwowanym i niezaprzeczalnym faktem, że ciało ludzkie umiera, katechizmowa formuła sugeruje, że ludzkie dusza i ciało są (muszą być?) różnymi rzeczywistościami, dającymi się oddzielić od siebie częściami człowieka. Czy jednak dualizm duszy i ciała znajduje odzwierciedlenie w biblijnych traktatach, czy może stanowi spuściznę filozoficznej tradycji, którą przejęło chrześcijaństwo? Jak dualizm duszy i ciała wygląda w innych religiach, zwłaszcza religiach wschodu? Czy duchowość musi być "odcieleśniona"? Między innymi na te pytania odpowie w swoim wykładzie Piotr Sikora.

Dusza ludzka jest nieśmiertelna” – większość polskich katolików uczyła się tego zdania jako jednej z katechizmowych „Prawd wiary”. W połączeniu z empirycznie obserwowanym i niezaprzeczalnym faktem, że ciało ludzkie umiera, katechizmowa formuła sugeruje, że ludzkie dusza i ciało są (muszą być?) różnymi rzeczywistościami, dającymi się oddzielić od siebie częściami człowieka. Czy jednak dualizm duszy i ciała znajduje odzwierciedlenie w biblijnych traktatach, czy może stanowi spuściznę filozoficznej tradycji, którą przejęło chrześcijaństwo? Jak dualizm duszy i ciała wygląda w innych religiach, zwłaszcza religiach wschodu? Czy duchowość musi być „odcieleśniona”? Między innymi na te pytania odpowie w swoim wykładzie Piotr Sikora.

Piotr Sikora jest doktorem habilitowanym, filozofem i teologiem, pracownikiem Akademii Ignatianum oraz redaktorem i publicystą „Tygodnika Powszechnego”.

Dziewiąty cykl wykładów „Granice Nauki” odbywa się pod hasłem „Zacieranie granic” – mamy na myśli zacieranie się lub przesuwanie granic pomiędzy kilkoma parami pojęć: człowiek – zwierzę, umysł – ciało, rozum – emocje, chaos – porządek, życie – materia nieożywiona, do jakiego dochodzi we współczesnej nauce. Każdej z tych par pojęć poświęcimy pięć wykładów oraz specjalny dodatek popularnonaukowy do „Tygodnika Powszechnego”. Wykład dr. hab. Piotra Sikory nawiązuje do trzeciego dodatku („Umysł i ciało”). Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami prelegenta.

„Wielkie Pytania – przygotowanie i publikacja cyklu dodatków popularnonaukowych do »Tygodnika Powszechnego« oraz organizacja cyklu popularnonaukowych wykładów otwartych” – zadanie realizowane przez Fundację Centrum Kopernika, finansowane w ramach umowy 625/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Skip to content