IX – 14: Jak istnieje umysł? Łukasz Kurek – Wielkie Pytania

IX – 14: Jak istnieje umysł? Łukasz Kurek

18:00

De Revolutionibus, ul. Bracka 12, Kraków

Zapraszamy do obejrzenia wykładu, w którym dr Łukasz Kurek opowie o współczesnych rozwiązaniach tego, co filozofowie nazywają problemem psychofizycznym: jak to, co (pozornie?) niefizyczne (umysł), wpływa na to, co fizyczne (mózg, ciało) – i odwrotnie.

Zapraszamy do obejrzenia wykładu, w którym dr Łukasz Kurek opowie o współczesnych rozwiązaniach tego, co filozofowie nazywają problemem psychofizycznym: jak to, co (pozornie?) niefizyczne (umysł), wpływa na to, co fizyczne (mózg, ciało) – i odwrotnie.

Klasyczny problem umysł-ciało znalazł się ponownie w centrum zainteresowania filozofów – i nie tylko ich – na przełomie lat 50. oraz 60. XX wieku. Wysunięto wówczas śmiałą, choć nazbyt optymistyczną propozycję, zgodnie z którą umysł to po prostu mózg. Od tego momentu, pytanie o sposób istnienia umysłu stało się jednym z ważniejszych punktów odniesienia w dyskusjach dotyczących najróżniejszych kwestii filozoficznych. Podczas wykładu przedstawione zostaną wybrane wątki współczesnej debaty dotyczącej relacji pomiędzy umysłem i ciałem.

Dziewiąty cykl wykładów „Granice Nauki” odbywa się pod hasłem „Zacieranie granic” – mamy na myśli zacieranie się lub przesuwanie granic pomiędzy kilkoma parami pojęć: człowiek – zwierzę, umysł – ciało, rozum – emocje, chaos – porządek, życie – materia nieożywiona, do jakiego dochodzi we współczesnej nauce. Każdej z tych par pojęć poświęcimy pięć wykładów oraz specjalny dodatek popularnonaukowy do „Tygodnika Powszechnego”. Wykład dr. Łukasza Kurka nawiązuje do trzeciego dodatku („Umysł i ciało”).

„Wielkie Pytania – przygotowanie i publikacja cyklu dodatków popularnonaukowych do »Tygodnika Powszechnego« oraz organizacja cyklu popularnonaukowych wykładów otwartych” – zadanie realizowane przez Fundację Centrum Kopernika, finansowane w ramach umowy 625/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Skip to content