IX – 21: Zbrodnia zaczyna się od głowy, Filip Bolechała – Wielkie Pytania

IX – 21: Zbrodnia zaczyna się od głowy, Filip Bolechała

18:00

De Revolutionibus, ul. Bracka 12, Kraków

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego spotkanie z cyklu "Granice Nauki: zacieranie granic" zatytułowanego "Medyczno-sądowe spojrzenie na zabójstwa dokonywane przez sprawców niepoczytalnych (z analizą przypadku)". Dr Filip Bolechała, specjalista medycyny sądowej wyjaśni, w jaki sposób wiedza naukowa o tym, co dzieje się z ludzkim ciałem po śmierci, pozwala znaleźć sprawców zbrodni.

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego spotkanie z cyklu „Granice Nauki: zacieranie granic” zatytułowanego „Medyczno-sądowe spojrzenie na zabójstwa dokonywane przez sprawców niepoczytalnych (z analizą przypadku)”. Dr Filip Bolechała, specjalista medycyny sądowej wyjaśni, w jaki sposób wiedza naukowa o tym, co dzieje się z ludzkim ciałem po śmierci, pozwala znaleźć sprawców zbrodni.

W wykładzie dr. Bolechała zajmie się m.in. związkami między medycyną sądową a psychologią śledczą. Zapraszamy także do obejrzenia dyskusji, którą poprowadzłi red. Michał Kuźmiński (Tygodnik Powszechny), autor kryminałów.

Dr Filip Bolechała jest specjalistą medycyny sądowej, pracownikiem Zakładu Medycyny Sądowej Collegium Medicum UJ. Orzekał w wielu głośnych sprawach, współpracuje m.in. z policjantami z tzw. Archiwum X, badającymi niewyjaśnione zbrodnie z przeszłości.

„Wielkie Pytania – przygotowanie i publikacja cyklu dodatków popularnonaukowych do »Tygodnika Powszechnego« oraz organizacja cyklu popularnonaukowych wykładów otwartych” – zadanie realizowane przez Fundację Centrum Kopernika, finansowane w ramach umowy 625/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Skip to content