IX – 22: Czym jest życie? Cybernetyczna definicja życia, Bernard Korzeniewski – Wielkie Pytania

IX – 22: Czym jest życie? Cybernetyczna definicja życia, Bernard Korzeniewski

18:00

De Revolutionibus, ul. Bracka 12, Kraków

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego wykładu z cyklu Granice Nauki - prof. Bernard Korzeniewski (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ) przedstawi cybernetyczną definicją życia.

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego wykładu z cyklu Granice Nauki – prof. Bernard Korzeniewski (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ) przedstawi cybernetyczną definicją życia.

Profesor Korzeniewski specjalizuje się w biocybernetyce, biofizyce i biochemii, jest autorem wielu publikacji naukowych oraz popularnonaukowych książek, m.in. „Metabolizm”, „Powstanie i ewolucja życia”, „Trzy ewolucje”, „Od neronu do (samo)świadomości” – książki można pobrać w calości w formacie PDF na stronie prof. Korzeniewskiego. Prof. Korzeniewski w 2001 roku zaproponował głośną cybernetyczną definicję życia.

Wykład prof. Korzeniewskiego nawiązywać będzie do tematu dodatku do „Tygodnika Powszechnego” z serii „Wielkie Pytania”, zatytułowanego „Życie / nie-życie”.

„Wielkie Pytania – przygotowanie i publikacja cyklu dodatków popularnonaukowych do »Tygodnika Powszechnego« oraz organizacja cyklu popularnonaukowych wykładów otwartych” – zadanie realizowane przez Fundację Centrum Kopernika, finansowane w ramach umowy 625/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Skip to content