IX – 6: Porządek i chaos: efekt motyla, Sebastian Szybka – Wielkie Pytania

IX – 6: Porządek i chaos: efekt motyla, Sebastian Szybka

18:00

De Revolutionibus, ul. Bracka 12, Kraków

Zapraszamy do obejrzenia wykładu dra hab. Sebastiana Szybki (UJ, Centrum Kopernika) poświęconego teorii chaosu.

Zapraszamy do obejrzenia wykładu dra hab. Sebastiana Szybki (UJ, Centrum Kopernika) poświęconego teorii chaosu.

Sformułowanie machina mundi („maszyna świata”) pojawia się w trzynastowiecznym traktacie astronoma i matematyka Jana ze Świętego Lasu. Wizja Wszechświata jako mechanizmu zegarowego, którego stan obecny wynika, za pośrednictwem prostych praw, z jego stanu w chwili poprzedniej, przedarła się do powszechnej świadomości dzięki Newtonowi i sukcesom jakie odniosła jego teoria. Od Wszechświata krok tylko do człowieka, który wplątany w mechanizm zegarowy całości niknie i traci wolną wolę na rzecz podlegającej mechanistycznym prawom, przewidywalnej „duszy z błota”. Jak wiemy, w latach dwudziestych minionego wieku, nadzieje na wyzwolenie od tej przygnębiającej wizji przyniosła nam mechanika kwantowa. Okazało się, iż nie wszystko jest zdeterminowane i że Bóg grywa w kości. Nie wszyscy jednak wiedzą, iż nawet newtonowski determinizm nie oznaczał przewidywalności. Newton i inni giganci minionych wieków przeoczyli prosty matematyczny fakt, który powoduje, iż ruch skrzydeł jednego małego motyla może odmienić przyszłość…

„Wielkie Pytania – przygotowanie i publikacja cyklu dodatków popularnonaukowych do »Tygodnika Powszechnego« oraz organizacja cyklu popularnonaukowych wykładów otwartych” – zadanie realizowane przez Fundację Centrum Kopernika, finansowane w ramach umowy 625/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Skip to content