IX – 7: Konkurencja vs współpraca: jak dobór naturalny porządkuje chaos, Szymon Drobniak – Wielkie Pytania

IX – 7: Konkurencja vs współpraca: jak dobór naturalny porządkuje chaos, Szymon Drobniak

18:00

De Revolutionibus, ul. Bracka 12, Kraków

W swoim wykładzie biolog ewolucyjny i popularyzator nauki dr Szymon Drobniak (UJ) opowie o tym, jak dobór naturalny wprowadza do na pozór chaotycznego świata interakcji między zwierzętami powtarzalność i porządek.

W swoim wykładzie biolog ewolucyjny i popularyzator nauki dr Szymon Drobniak (UJ) opowie o tym, jak dobór naturalny wprowadza do na pozór chaotycznego świata interakcji między zwierzętami powtarzalność i porządek.

Dlaczego króliki z reguły biegają szybciej od lisów? Ponieważ dla królika jest to wyścig o życie, a dla lisa – o obiad. Naciski selekcyjne są słabsze u drapieżników niż u ich ofiar. Richard Dawkins żartobliwie nazwał ten fakt biologiczny zasadą życie kontra obiad. Biologiczne interakcje miedzy osobnikami – zarówno wewnątrz gatunku jak i międzygatunkowe – nie są całkowicie chaotyczne. Jednym z najciekawszych wytworów doboru naturalnego są rozmaite strategie zachowania, które wprowadzają pewien porządek i powtarzalność do ekosystemów. Niektóre z tych strategii – kooperacji lub rywalizacji – są ewolucyjnie stabilne, czyli występują w populacji przez wiele pokoleń. Inne szybko się zmieniają. Wszystkie mogą podlegać dodatkowym „prawom”, takim jak zasada życie kontra obiad. W swoim wykładzie dr Szymon Drobniak wyjaśni, jak na pozór chaotyczne interakcje między organizmami poprzez naciski selekcyjne układają się w powtarzalne strategie, które w dodatku pojawić się mogą niezależnie u rozmaitych gatunków.

Dziewiąty cykl wykładów „Granice Nauki” odbywa się pod hasłem „Zacieranie granic” – mamy na myśli zacieranie się lub przesuwanie granic pomiędzy kilkoma parami pojęć: człowiek – zwierzę, umysł – ciało, rozum – emocje, chaos – porządek, życie – materia nieożywiona, do jakiego dochodzi we współczesnej nauce. Każdej z tych par pojęć poświęcimy pięć wykładów oraz specjalny dodatek popularnonaukowy do „Tygodnika Powszechnego”, pierwsze dwa dodatki: „Człowiek a zwierzę” oraz „Porządek i chaos” w całości dostępne są na naszych stronach internetowych. Zachęcamy zwłaszcza do przeczytania dwóch artykułów napisanych przez dr. Drobniaka: „Narzędzia spółka zoo” oraz „Bzyki, świergoty, tańce i trele”.

„Wielkie Pytania – przygotowanie i publikacja cyklu dodatków popularnonaukowych do »Tygodnika Powszechnego« oraz organizacja cyklu popularnonaukowych wykładów otwartych” – zadanie realizowane przez Fundację Centrum Kopernika, finansowane w ramach umowy 625/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Skip to content