IX – 8: Porządek w chaosie. Jak sztuka pozwala nam widzieć? Piotr Kozak – Wielkie Pytania

IX – 8: Porządek w chaosie. Jak sztuka pozwala nam widzieć? Piotr Kozak

18:00

De Revolutionibus, ul. Bracka 12, Kraków

„Ta sukienka nie pasuje”, „ten garnitur jest dobrze skrojony”, „ten utwór muzyczny pozbawiony jest harmonii” – to tylko kilka przykładów sądów, którymi posługujemy się dla wyrażenia obecności lub braku pewnego porządku. Poprawna lub nie może być również sztuka jako taka. Może wyrażać pewne wzorce, jak i w tym względzie zawodzić, a z pewnością zawsze możemy zadać pytanie o to, czy dane dzieło sztuki jest dobrym dziełem. Ciekawszym pytaniem nie jest jednak pytanie czy dane dzieło sztuki jest dobre, ale na jakiej podstawie to wiemy. Innymi słowy, możemy pytać o to, skąd wiemy, że ta sukienka pasuje, a ten garnitur jest dobrze skrojony. Okazuje się, że odpowiedź na nie ma wiele wspólnego z Wittgensteinem, problemem kierowania się regułą i naturą logiki.

„Ta sukienka nie pasuje”, „ten garnitur jest dobrze skrojony”, „ten utwór muzyczny pozbawiony jest harmonii” – to tylko kilka przykładów sądów, którymi posługujemy się dla wyrażenia obecności lub braku pewnego porządku. Poprawna lub nie może być również sztuka jako taka. Może wyrażać pewne wzorce, jak i w tym względzie zawodzić, a z pewnością zawsze możemy zadać pytanie o to, czy dane dzieło sztuki jest dobrym dziełem. Ciekawszym pytaniem nie jest jednak pytanie czy dane dzieło sztuki jest dobre, ale na jakiej podstawie to wiemy. Innymi słowy, możemy pytać o to, skąd wiemy, że ta sukienka pasuje, a ten garnitur jest dobrze skrojony. Okazuje się, że odpowiedź na nie ma wiele wspólnego z Wittgensteinem, problemem kierowania się regułą i naturą logiki.

Dr Piotr Kozak jest filozofem i kognitywistą, autorem m.in. takich książek jak „Co to jest myślenie? Pojęcia, sądy, percepcja w perspektywie kantowskiej”, „Sztuka i myśl” oraz „Wychować Boga. Estetyka antropologiczna Alexandra Gottlieba Baumgartena na tle myśli niemieckiej pierwszej połowy XVIII wieku”.

„Wielkie Pytania – przygotowanie i publikacja cyklu dodatków popularnonaukowych do »Tygodnika Powszechnego« oraz organizacja cyklu popularnonaukowych wykładów otwartych” – zadanie realizowane przez Fundację Centrum Kopernika, finansowane w ramach umowy 625/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Skip to content