X – 5: Jak matematyka leczy „choroby” nauk przyrodniczych, Wiesław Wójcik – Wielkie Pytania

X – 5: Jak matematyka leczy „choroby” nauk przyrodniczych, Wiesław Wójcik

18:00

De Revolutionibus, Bracka 14, Kraków

W swoim wykładzie prof. Wójcik opowie o teorii prawdopodobieństwa i jej zastosowaniu w fizyce – czyli o tym, jak przy pomocy matematyki można leczyć choroby nauk przyrodniczych.

Zastosowanie przez Ludwiga Boltzmanna rachunku prawdopodobieństwa do opisu i wyjaśnienia zjawisk termodynamicznych wygenerowało znane trudności i paradoksy (m.in. paradoks odwracalności). Wśród ówczesnych uczonych można zaobserwować dwie skrajne reakcje: całkowite odrzucenie teorii Boltzmanna, a z drugiej strony podjęcie prac nad podstawami rachunku prawdopodobieństwa i próby uczynienia z niego pełnoprawnej teorii matematycznej. Na tle tego sporu prof. Wójcik pokaże osiągnięcia Polskiej Szkoły Matematycznej, odnosząc się zwłaszcza do dwóch ważnych (a nieco mniej znanych) epizodów z historii polskiej matematyki: badania przez Stefana Mazurkiewicza pojęcia prawdopodobieństwa oraz współpraca Hugona Steinhausa i Marka Kaca nad funkcjami stochastycznie niezależnymi.

Prof. Wiesław Wójcik jest filozofem i matematykiem, pracownikiem Polskiej Akademii Nauk i członkiem Centrum Kopernika. Zajmuje się m.in. historią matematyki.

Skip to content