X – 31: Język w mózgu. Od Paula Broki do współczesności, Albertyna Paciorek – Wielkie Pytania

X – 31: Język w mózgu. Od Paula Broki do współczesności, Albertyna Paciorek

18:00

De Revolutionibus, Bracka 14, Kraków

Tradycyjny model wyłonił trzy kluczowe komponenty: produkcji mowy, rozpoznawania mowy i reprezentacji znaczeń. W jakim stopniu model ten zweryfikowały coraz nowsze metody neuroobrazowania?

XIX-wieczne poszukiwania mózgowych obszarów odpowiadających za język opierały się na anatomicznych analizach mózgów pacjentów z afazją. Tradycyjny model wyłonił trzy kluczowe komponenty: produkcji mowy, rozpoznawania mowy i reprezentacji znaczeń. W jakim stopniu model ten zweryfikowały coraz nowsze metody neuroobrazowania? A także, w jaki sposób obecny stan wiedzy na temat reprezentacji języka w mózgu można wykorzystać w ulepszaniu terapii afazji poudarowej?

Rozważania na te tematy zaproponuje dr Albertyna Paciorek.

Dr Albertyna Paciorek – jest krakowianką i adiunktem na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat z Lingwistyki Stosowanej ukończyła na Uniwersytecie Cambridge w Wielkiej Brytanii. Jej zainteresowania badawcze dotyczą nieświadomych procesów przyswajania języka przez dorosłych a także, od niedawna, nowoczesnych, ugruntowanych w neurobiologii języka metod leczenia afazji.

Skip to content