XI – 16: Marzenia senne: dlaczego interesują badaczy świadomości? Monika Derda – Wielkie Pytania

XI – 16: Marzenia senne: dlaczego interesują badaczy świadomości? Monika Derda

18:00

De Revolutionibus, Bracka 14, Kraków

Zwolennicy Teorii Symulacji Zagrożeń (ang. Threat Simulation Theory) podejrzewają, że marzenia senne to proces dynamicznej symulacji świata. Pozwala to na ćwiczenie w bezpiecznym otoczeniu adekwatnych reakcji w sytuacjach poczucia zagrożenia.

Skip to content