XI – 4: Między percepcją i abstrakcyjnością. Czy poznanie jest ucieleśnione? Marek Jakubiec – Wielkie Pytania

XI – 4: Między percepcją i abstrakcyjnością. Czy poznanie jest ucieleśnione? Marek Jakubiec

18:00

De Revolutionibus, Bracka 14, Kraków

Ucieleśnione poznanie to dynamicznie rozwijający się program badawczy w ramach nauk kognitywnych. Wyniki uzyskiwane w tej dziedzinie pozwalają na lepsze zrozumienie wielu aspektów funkcjonowania umysłu. Wzbogacają naszą wiedzę o procesach powiązanych z posługiwaniem się pojęciami i językiem.

Ucieleśnione poznanie to dynamicznie rozwijający się program badawczy w ramach nauk kognitywnych. Wyniki uzyskiwane w tej dziedzinie pozwalają na lepsze zrozumienie wielu aspektów funkcjonowania umysłu. Wzbogacają naszą wiedzę o procesach powiązanych z posługiwaniem się pojęciami i językiem.

Ucieleśnione poznanie nie dostarcza jednak wyjaśnień ostatecznych. Wprost przeciwnie – wielość toczonych obecnie dyskusji świadczy o tym, że jesteśmy odlegli od pełnego zrozumienia procesów myślowych. Dotyczy to szczególnie przetwarzania pojęć abstrakcyjnych, takich jak „prawda”, „demokracja” czy „sprawiedliwość”. Pojęcia te stanowią największe wyzwanie dla programu ucieleśnionego poznania, co podkreślane jest w najnowszych publikacjach.

W trakcie wykładu Marek Jakubiec wyjaśni, jak można definiować abstrakcyjność i pojęcia abstrakcyjne, a także zastanowi się nad tym, jaką rolę w poznaniu odgrywają wielomodalna symulacja i metafory. Omówi również kilka eksperymentów dotyczących ucieleśnienia pojęć abstrakcyjnych, które przeprowadzono w ostatnich latach.

„Nauka na żywo” – zadanie finansowane w ramach umowy 808/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Skip to content