X – 25: Mroczna strona psychiatrii, Dominika Dudek – Wielkie Pytania

X – 25: Mroczna strona psychiatrii, Dominika Dudek

18:00

De Revolutionibus, Bracka 14, Kraków

Podczas wykładu prof. Dominika Dudek opowie o tym, jak w toku dziejów zmieniało się podejście do chorób psychicznych i osób, które na nie cierpią.

Jakimi metodami w przeszłości próbowano leczyć chorych psychicznie i zapobiegać ich rozprzestrzenianiu się w społeczeństwie? Jak rozwijała się neurochirurgia i kiedy zaprzestano przeprowadzania inwazyjnych zabiegów, takich jak lobotomia? Jak wiele – i dlaczego – musieli wycierpieć pacjenci oddziałów psychiatrycznych jeszcze w połowie ubiegłego wieku?

prof. dr hab n. med. Dominika Dudek – psychiatra, redaktor naczelna czasopisma Psychiatria Polska, kieruje Zakładem Chorób Afektywnych Katedry Psychiatrii CM UJ, współpracuje z Centrum Kopernika.

Skip to content