XI – 18: O złożoności prostych układów, Marcin Napiórkowski – Wielkie Pytania

XI – 18: O złożoności prostych układów, Marcin Napiórkowski

18:00

De Revolutionibus, Bracka 14, Kraków

Podstawowym równaniem opisującym otaczający nas świat w skali mikroskopowej jest równanie Schrödingera. Choć piękne i zwięzłe w swej formie, okazuje się ono być "nieskończenie" trudne.

Podstawowym równaniem opisującym otaczający nas świat w skali mikroskopowej jest równanie Schrödingera. Choć piękne i zwięzłe w swej formie, okazuje się ono być „nieskończenie” trudne, gdyby zechcieć je rozwiązać dla układu już zaledwie kilku oddziałujących ze sobą cząsteczek. W swoim wystąpieniu dr Marcin Napiórkowski opowie o tym, skąd biorą się wspomniane trudności, a także wytłumaczy, jak radzą sobie z tymi problemami fizycy oraz jaka jest w tym kontekście rola matematyków.

Dr Marcin Napiórkowski jest fizykiem matematycznym, pracuje w Katedrze Metod Matematycznych Fizyki na Wydziale Fizyki UW.

„Nauka na żywo” – zadanie finansowane w ramach umowy 808/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Skip to content