X – 34: Odkrycie promieniotwórczości – przed i po, Barbara Petelenz – Wielkie Pytania

X – 34: Odkrycie promieniotwórczości – przed i po, Barbara Petelenz

18:00

De Revolutionibus, Bracka 14, Kraków

Odkrycie naturalnej promieniotwórczości związków uranu było jednym z kluczowych odkryć w fizyce końca XIX wieku. Zjawisko to zostało starannie zbadane przez Marię Skłodowską-Curie oraz Piotra Curie.

Odkrycie naturalnej promieniotwórczości związków uranu, dokonane w roku 1896 przez Henri Antoine Becquerela, było jednym z kluczowych odkryć w fizyce końca XIX wieku. Zjawisko to, początkowo niedocenione nawet przez samego odkrywcę, zostało starannie zbadane przez Marię Skłodowską-Curie oraz Piotra Curie, a wyniki tych prac przyniosły wszystkim trzem wymienionym osobom Nagrodę Nobla z Fizyki w roku 1903.

W wykładzie będzie krótko przedstawiony stan badań bezpośrednio poprzedzających odkrycie promieniotwórczości, a następnie założenia metodologiczne eksperymentów Becquerela oraz państwa Curie. Będą też zarysowane kierunki badań fundamentalnych inspirowanych odkryciem promieniotwórczości, a podjętych przez fizyków około roku 1900. Omówione zostaną główne konsekwencje poznawcze tych badań, a także ich niektóre skutki praktyczne.

Dr Barbara Petelenz pracuje w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN, specjalizuje się w chemii fizycznej, zjawisku promieniotwórczości oraz historii nauki.

Skip to content