Odkrycie promieniotwórczości – przed i po – Wielkie Pytania

Odkrycie promieniotwórczości – przed i po

18:00

De Revolutionibus, Bracka 12, Kraków

Zjawisko to, początkowo niedocenione nawet przez samego odkrywcę, zostało starannie zbadane przez Marię Skłodowską-Curie oraz Piotra Curie, a wyniki tych prac przyniosły wszystkim trzem wymienionym osobom Nagrodę Nobla z Fizyki w roku 1903.

W wykładzie zostanie krótko przedstawiony stan badań bezpośrednio poprzedzających odkrycie promieniotwórczości, a następnie założenia metodologiczne eksperymentów Becquerela oraz państwa Curie. Będą też zarysowane kierunki badań fundamentalnych inspirowanych odkryciem promieniotwórczości, a podjętych przez fizyków około roku 1900. Omówione zostaną główne konsekwencje poznawcze tych badań, a także ich niektóre skutki praktyczne.

Dr Barbara Petelenz jest emerytowanym pracownikiem Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, specjalizuje się w chemii fizycznej, zjawisku promieniotwórczości oraz historii nauki.

Odkrycie promieniotwórczości – przed i po. Wykład dr. Barbary Petelenz
Czas
: 19 kwietnia 2018, godz. 18:00
Przestrzeń: De Revolutionibus Books&Café, ul. Bracka 12, Kraków

Skip to content