X – 21: Przełomy w biologii – dyskusja – Wielkie Pytania

X – 21: Przełomy w biologii – dyskusja

18:00

De Revolutionibus, Bracka 14, Kraków

Jak doszło do pożenienia teorii Darwina i Mendla? Co genetyka wniosła do biologii ewolucyjnej? Geny, osobniki, populacje czy gatunki: jak rozumieć dobór naturalny i co jest podstawową jednostką selekcji? Czy biologia rozwoju zmienia nasze rozumienie procesów ewolucyjnych?

Prof. Adam Łomnicki jest nestorem polskiej szkoły biologii ewolucyjnej, od wielu lat związany z Uniwersytetem Jagiellońskim. Autor kilku podręczników akademickich i wielu prac naukowych poświęconych m.in. dynamice liczebności i stabilności populacji, zmienności wewnątrzpopulacyjnej, poziomom doboru naturalnego i ochronie przyrody. Członek licznych towarzystw naukowych. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Dr Szymon Drobniak jest biologiem, pracownikiem Instytutu Nauk o Środowisku UJ i Uniwersytetu Nowej Południowej Walii w Sydney. Zajmuje się ewolucją płci, komunikacji opartej na kolorach i zachowań socjalnych. Zwycięzca polskiej edycji konkursu FameLab oraz członek stowarzyszenia Rzecznicy Nauki.

Spotkanie towarzyszy publikacji dodatku „Tygodnika Powszechnego” z serii „Wielkie Pytania”, poświęconego przełomom w historii biologii.

Skip to content