X – 28: Socjomikrobiologia: zachowania społeczne drożdży, Dominika Włoch-Salamon – Wielkie Pytania

X – 28: Socjomikrobiologia: zachowania społeczne drożdży, Dominika Włoch-Salamon

18:00

De Revolutionibus, Bracka 14, Kraków

Odkrycie mechanizmów tworzenia bakteryjnych biofilmów - skupiska bakterii tworzących złożoną strukturę - oraz chemicznej komunikacji u bakterii, opartej na tzw. wyczuwaniu kworum (ang. quorum sensing), doprowadziły do powstania nowej gałęzi nauki nazwanej „socjomikrobiologią”.

Odkrycie mechanizmów tworzenia bakteryjnych biofilmów – skupiska bakterii tworzących złożoną strukturę – oraz chemicznej komunikacji u bakterii, opartej na tzw. wyczuwaniu kworum (ang. quorum sensing), doprowadziły do powstania nowej gałęzi nauki nazwanej „socjomikrobiologią”. Okazuje się że jednokomórkowce, chociaż zasadniczo są samowystarczalne, najczęściej żyją w wielopokoleniowych populacjach, a tworzące je osobniki wzajemnie wpływają na swoje funkcje życiowe. Równocześnie coraz więcej wiadomo na temat genetycznego podłoża zachowań społecznych. Podczas wykładu dowiemy się, w jaki sposób do badań ewolucji oddziaływań społecznych mikroorganizmów można wykorzystać słynną teorię doboru krewniaczego zaproponowaną przez Williama Hamiltona (1964) – i co pozwala ona odkryć w świecie drożdży.

Dr hab. Dominika Włoch-Salamon pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej zainteresowania badawcze obejmują genetykę, ewolucję eksperymentalną oraz mikrobiologię. Większość eksperymentalnej pracy naukowej prowadziła używając drożdży piekarskich, Saccharomyces cerevisiae, które są jednym z najważniejszych biologicznych organizmów modelowych.

Zdjęcie pseudoplazmodium wykorzystane w miniaturce: Queller/Strassmann Research Group at Washington University in St. Louis – Photographed by Usman Bashir
Film o pseudoplazmodium wykorzystany w wykładzie: Jeremy Pickett-Heaps, Dictyostelium – a Cellular Slime Mold

Skip to content