V – 1: Jak badać subiektywne doświadczenie? Michał Wierzchoń – Wielkie Pytania

V – 1: Jak badać subiektywne doświadczenie? Michał Wierzchoń

18:00

De Revolutionibus, ul. Bracka 12, Kraków

Jak znaleźć warunki eksperymentalne, które pozwalają zbadać problem subiektywnego doświadczenia? Jak próbuje się badać świadomość? Jak się ją operacjonalizuje w kontekście prób eksperymentalnych? Problemem pomiaru świadomości zajął się w swoim wykładzie „Jak badać subiektywne doświadczenie?” dr hab. Michał Wierzchoń.

Jak znaleźć warunki eksperymentalne, które pozwalają zbadać problem subiektywnego doświadczenia? Jak próbuje się badać świadomość? Jak się ją operacjonalizuje w kontekście prób eksperymentalnych? Problemem pomiaru świadomości zajął się w swoim wykładzie „Jak badać subiektywne doświadczenie?” dr hab. Michał Wierzchoń.

Some elements of intro footage are taken from freepik.com. The intro music is a fragment of „Readers! Do You Read?” by Chris Zabriskie (CC BY 4.0).

Skip to content