V – 4: Percepcja a technologia – granice i możliwości trzeciego wymiaru wideo, Dawid Juszka – Wielkie Pytania

V – 4: Percepcja a technologia – granice i możliwości trzeciego wymiaru wideo, Dawid Juszka

18:00

De Revolutionibus, ul. Bracka 12, Kraków

W swojej prezentacji mgr inż. Dawid Juszka przedstawił technologiczne aspekty filmografii stereoskopowej (filmu 3D) nie pomijając jednak kognitywistycznych kwestii dotyczących percepcji głębi i widzenia przestrzennego.

W swojej prezentacji mgr inż. Dawid Juszka przedstawił technologiczne aspekty filmografii stereoskopowej (filmu 3D) nie pomijając jednak kognitywistycznych kwestii dotyczących percepcji głębi i widzenia przestrzennego.

Some elements of intro footage are taken from freepik.com. The intro music is a fragment of „Readers! Do You Read?” by Chris Zabriskie (CC BY 4.0).

Skip to content