V – 6: Sięgając tam, gdzie wzrok nie sięga – granice mikroskopii, Michał Krupiński – Wielkie Pytania

V – 6: Sięgając tam, gdzie wzrok nie sięga – granice mikroskopii, Michał Krupiński

18:00

De Revolutionibus, ul. Bracka 12, Kraków

Podczas spotkania dr Krupiński omówi nowoczesne techniki mikroskopowe i nanoskopowe stosowane przez fizyków. Ponadto zarysuje problem interpretacji uzyskiwanych wyników i obrazów, a także spróbuje sformułować odpowiedź na pytanie: czy wszystko, co widzimy za pomocą mikroskopów istnieje realnie, czy jest tylko złudzeniem?

Podczas spotkania dr Krupiński omówi nowoczesne techniki mikroskopowe i nanoskopowe stosowane przez fizyków. Ponadto zarysuje problem interpretacji uzyskiwanych wyników i obrazów, a także spróbuje sformułować odpowiedź na pytanie: czy wszystko, co widzimy za pomocą mikroskopów istnieje realnie, czy jest tylko złudzeniem?

Doktor Michał Krupiński pracuje w instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, zajmuje się fizyką cienkich warstw magnetycznych. Jest również cenionym popularyzatorem nauki, m.in. współtworzy poświęcony fizyce serwis fiztaszki.pl. Uhonorowany specjalnym wyróżnieniem w prestiżowym konkursie Popularyzator Nauki 2013 orgaznizowanym przez PAP.

Some elements of intro footage are taken from freepik.com. The intro music is a fragment of „Readers! Do You Read?” by Chris Zabriskie (CC BY 4.0).

Skip to content