VI – 7: Galileusz w Rosji, Teresa Obolevitch – Wielkie Pytania

VI – 7: Galileusz w Rosji, Teresa Obolevitch

18:00

De Revolutionibus, ul. Bracka 12, Kraków

Wystąpienie s. prof. Teresy Obolevitch ma charakter historyczny. Jej wykład porusza temat recepcji heliocentryzmu na ziemiach rosyjskich, filozofii rosyjskiej i reakcji rosyjskich myślicieli na proces i skazanie Galileusza.

Wystąpienie s. prof. Teresy Obolevitch ma charakter historyczny. Jej wykład porusza temat recepcji heliocentryzmu na ziemiach rosyjskich, filozofii rosyjskiej i reakcji rosyjskich myślicieli na proces i skazanie Galileusza.

Some elements of intro footage are taken from freepik.com. The intro music is a fragment of „Readers! Do You Read?” by Chris Zabriskie (CC BY 4.0).

Skip to content